10% rabatu na wszystko z kodem PREZENT10 馃巵 | 30 dni na bezp艂atny zwrot | Wniesienie pod same drzwi 馃挭馃徏

Regulaminy

搂 1 Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: 鈥濺egulaminem鈥) okre艣la zasady zawierania i wykonywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz um贸w sprzeda偶y w sklepie internetowym blackpoint.pl oraz prawa i obowi膮zki stron tych um贸w.
 2. Serwis dost臋pny jest dla wszystkich os贸b (dalej 鈥濽偶ytkownik贸w鈥) pod adresem:聽https://sklep.blackpoint.pl/
 3. W艂a艣cicielem Sklepu (dalej zwanym: 鈥濻przedaj膮cym鈥) jest Black Point S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu (adres: ul. Atramentowa 5, Bielany Wroc艂awskie, 55-040 Kobierzyce), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂aw-Fabryczna we Wroc艂awiu, XII Wydzia艂 Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000290635, identyfikuj膮ca si臋 numerem REGON 008087905, NIP 898-00-13-954, posiadaj膮ca kapita艂 zak艂adowy 600 000,00PLN.
 4. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz sprzeda偶y zawierane s膮 ze Sprzedaj膮cym poprzez Sklep.
 5. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sprzedaj膮cego jest sprzeda偶 produkt贸w wskazanych w Serwisie (zwane dalej: 鈥濸roduktami鈥).
 6. Sklep umo偶liwia:
  1. za艂o偶enie konta U偶ytkownika (dalej: 鈥濳onto鈥) i mo偶liwo艣膰 jego prowadzenia, tj. wprowadzanie zmian i modyfikacji danych, wgl膮d w status realizacji zam贸wie艅, przegl膮danie historii zakup贸w, korzystanie z przechowalni, zapami臋tywanie koszyka, otrzymywanie rabat贸w i kupon贸w promocyjnych oraz dost臋p do archiwum zam贸wie艅,
  2. pozyskiwanie informacji o Produktach, kt贸rych kupno mo偶liwe jest poprzez Sklep,
  3. sk艂adanie zam贸wie艅 przez korzystaj膮ce ze Sklepu osoby (zwane w贸wczas: 鈥濳upuj膮cymi鈥 lub 鈥濳lientami鈥),
  4. zapisanie si臋 do newslettera (dalej: 鈥濶ewsletter鈥), przez kt贸ry rozumie si臋 elektroniczn膮 form臋 biuletynu informacyjnego Sprzedaj膮cego przeznaczonego dla wszystkich os贸b zainteresowanych nowo艣ciami i promocjami w ofercie Sklepu i wysy艂an膮 do nich przez Sprzedaj膮cego za ich zgod膮, za po艣rednictwem poczty elektronicznej,
  5. przegl膮danie witryny w wersji dopasowanej ka偶dorazowo do wymaga艅 danego urz膮dzenia, umo偶liwiaj膮cego przegl膮danie stron internetowych.
 7. W Regulaminie pod poj臋ciem: 鈥濳onsumenta鈥, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020聽r. poz. 1740 ze zmianami, dalej: 鈥濳odeks cywilny鈥), rozumie si臋 U偶ytkownika, b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 8. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajduj膮cego si臋 w formularzu rejestracji.
 9. Samo korzystanie z funkcji informacyjnych Sklepu nie wymaga ponoszenia przez U偶ytkownika jakichkolwiek op艂at.

搂 2 Rejestracja Konta i Zam贸wienia

 1. Rejestracji Konta i sk艂adanie zam贸wie艅 w Sklepie (dalej: 鈥瀂am贸wienie鈥) mog膮 dokonywa膰 pe艂noletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸rym ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮.
 2. Serwis umo偶liwia rejestracj臋 Konta, polegaj膮c膮 na przes艂aniu przez U偶ytkownika wype艂nionego formularza rejestracji Konta dost臋pnego w Sklepie.
 3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest r贸wnie偶 艂膮cznie:
  1. podanie w formularzu danych U偶ytkownika, przy czym podanie niekt贸rych z nich mo偶e by膰 fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zam贸wienia
  2. zaakceptowanie Regulaminu oraz z艂o偶enie innych, oznaczonych jako obowi膮zkowe, o艣wiadcze艅 poprzez zaznaczenie odpowiednich p贸l wyboru.
 4. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do nieujawniania has艂a osobom trzecim.
 5. Z chwil膮 za艂o偶enia Konta zawierana jest pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a U偶ytkownikiem umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 6. Zam贸wienia w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 za pomoc膮 formularza, po zalogowaniu si臋 do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu si臋 w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produkt贸w w koszyku (tj. funkcjonalno艣ci Sklepu pozwalaj膮cej na podgl膮d Produkt贸w ju偶 wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie sk艂adania Zam贸wienia) nie wi膮偶e si臋 z ich zakupem lub rezerwacj膮.
 7. Do z艂o偶enia Zam贸wienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz z艂o偶enie innych, oznaczonych jako obowi膮zkowe, o艣wiadcze艅 poprzez zaznaczenie odpowiednich p贸l wyboru. Mo偶e to nast膮pi膰 przy zak艂adaniu Konta.
 8. Procedura sk艂adania Zam贸wienia ka偶dorazowo ko艅czona jest skutecznym zaznaczeniem przez U偶ytkownika przycisku: 鈥濳up鈥, co jest r贸wnoznaczne z potwierdzeniem przez U偶ytkownika, 偶e formularz Zam贸wienia wype艂niony zosta艂 prawid艂owo, podane dane s膮 prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a tak偶e 偶e U偶ytkownik jest 艣wiadomy, i偶 realizacja Zam贸wienia poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty, w tym tak偶e poniesienia wybranych koszt贸w dostawy.
 9. W przypadku nieprawid艂owego wype艂nienia formularza Zam贸wienia, w spos贸b niezgodny z pkt. 2.1-2.8. powy偶ej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym.
 10. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezw艂ocznie wys艂ana zostaje wiadomo艣膰 zawieraj膮ca potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia.
 11. W wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 2.10. powy偶ej, Sprzedaj膮cy dostarczy Kupuj膮cemu b臋d膮cemu Konsumentem informacje wymagane przez ustaw臋 o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, dalej: 鈥濽stawy o prawach konsumenta鈥). Informacje b臋d膮 umieszczone w tre艣ci wiadomo艣ci e-mail lub w za艂膮czniku w formacie *.pdf. Aby odtworzy膰 ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mog膮 by膰 dostarczone przez Sprzedaj膮cego r贸wnie偶 w formie papierowej 艂膮cznie z dostarczanym Produktem.
 12. Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta, gdy Sprzedaj膮cy poinformuje o przyst膮pieniu do realizacji Zam贸wienia. Takie potwierdzenie b臋dzie przes艂ane drog膮 mailow膮. W przypadku, gdyby Klient ui艣ci艂 zap艂at臋 za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zam贸wienia by艂a niemo偶liwa, Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
 13. W przypadku braku dost臋pno艣ci Produkt贸w uwzgl臋dnionych w Zam贸wieniu Sprzedaj膮cy poinformuje Klienta o niemo偶liwo艣ci realizacji Zam贸wienia. Je偶eli niemo偶liwo艣膰 realizacji Zam贸wienia dotyczy tylko czasowej niedost臋pno艣ci Produkt贸w, Sprzedaj膮cy poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania z艂o偶onego Zam贸wienia poprzez wiadomo艣膰 e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zam贸wienia.
 14. Je偶eli Sprzedaj膮cy nie mo偶e spe艂ni膰 艣wiadczenia w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci z tego powodu, 偶e Produkt nie jest dost臋pny, zawiadomi o tym niezw艂ocznie Klienta i zwr贸ci otrzyman膮 z tego tytu艂u cen臋. Cena zwracana za niedost臋pny Produkt, pomniejszona b臋dzie o warto艣膰 zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, je艣li przy zakupie Produktu Klient z niego skorzysta艂, z zastrze偶eniem, 偶e Klient mo偶e ponownie z niego skorzysta膰 w przysz艂ych transakcjach.
 15. Zam贸wienia realizowane s膮 zgodnie z kolejno艣ci膮 ich z艂o偶enia.
 16. Sprzedaj膮cy uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu obj臋tej jednym Zam贸wieniem, jak r贸wnie偶 do wprowadzenia ograniczenia co do sposob贸w dostawy, form p艂atno艣ci lub zam贸wie艅 hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, b臋d膮 ka偶dorazowo przekazane U偶ytkownikowi przed klikni臋ciem przez niego w przycisk o kt贸rym mowa w pkt. 2.8. powy偶ej.
 17. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za wyb贸r i zachowanie w tajemnicy loginu i has艂a, umo偶liwiaj膮cych dost臋p do wszelkiego rodzaju komunikator贸w elektronicznych, za pomoc膮 kt贸rych Klient kontaktuje si臋 ze Sprzedaj膮cym. Sprzedaj膮cy nie odpowiada za nast臋pstwa ujawnienia przez Klienta osobie trzeciej swojego loginu i has艂a, a tak偶e za nast臋pstwa niewylogowania si臋 przez Klienta z Serwisu po zako艅czeniu sesji oraz korzystania przez Klienta z opcji 鈥瀦apami臋taj has艂o鈥 lub podobnej, oferowanej przez przegl膮dark臋 internetow膮 Klienta.

搂 3 Ceny i p艂atno艣ci

 1. Ceny Produkt贸w podawane s膮 w polskich z艂otych (PLN) i s膮 cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produkt贸w nie uwzgl臋dniaj膮 koszt贸w dostawy. Ca艂kowity koszt Zam贸wienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupuj膮cemu przed ostatecznym z艂o偶eniem Zam贸wienia, poprzez klikni臋cie przycisku, o kt贸rym mowa w pkt. 2.8. powy偶ej.
 2. P艂atno艣膰 za produkty mo偶e by膰 realizowana wy艂膮cznie elektronicznie 鈥 za po艣rednictwem serwisu PayU S.A. Aktualne mo偶liwe sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie internetowej聽http://www.payu.pl.
 3. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych prowadzi: PayU Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapita艂 zak艂adowy 4 944000 PLN, kapita艂 wp艂acony 4 944000 PLN, b臋d膮ca dostawc膮 us艂ug p艂atniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us艂ugach p艂atniczych.
 4. Klient obowi膮zany jest do natychmiastowego dokonania p艂atno艣ci zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie PayU.
 5. Na 偶yczenie Kupuj膮cego, okre艣lone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Sprzedaj膮cy po zaksi臋gowaniu wp艂aty na rachunku bankowym Sprzedaj膮cego, dostarczy Kupuj膮cemu faktur臋 VAT drog膮 elektroniczn膮 w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Kupuj膮cego w formularzu.

搂 4 Dostawa

 1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku ch臋ci otrzymania Produktu na adres znajduj膮cy si臋 poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedaj膮cy poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia mo偶liwo艣ci i ewentualnych warunk贸w takiej dostawy.
 2. Realizacja Zam贸wienia zostanie rozpocz臋ta niezw艂ocznie po z艂o偶eniu Zam贸wienia.
 3. Dostawa realizowana jest od poniedzia艂ku do pi膮tku, za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zam贸wione przez Kupuj膮cego Produkty dostarczane s膮 za po艣rednictwem przewo藕nika wskazanego w Serwisie, kt贸rego koszt b臋dzie ka偶dorazowo wskazany podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 5. W przypadku Zam贸wienia wi臋kszej liczby Produkt贸w, czas wysy艂ki ca艂ego Zam贸wienia jest dostosowany do Produktu o najd艂u偶szym czasie realizacji. Klient mo偶e wybra膰 realizacj臋 Zam贸wienia etapami - w tym celu nale偶y skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym lub wpisa膰 odpowiedni膮 adnotacj臋 w uwagach do Zam贸wienia.
 6. Sprzedaj膮cy nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta (np. w zwi膮zku ze wskazaniem nieprawid艂owego lub niepe艂nego adresu dostawy uniemo偶liwiaj膮cego dostarczenie Produktu). W takiej sytuacji Sprzedaj膮cy zawiadomi Klienta o nieudanej pr贸bie dostarczenia Produktu.

搂 5 Gwarancje

 1. Kupuj膮cy korzysta z pakietu gwarancyjnego w ramach warunk贸w Do偶ywotniej Gwarancji. Na produktach Black Point nie ma daty okre艣laj膮cej termin przydatno艣ci, gdy偶 gwarantowana jest ich聽 niezawodno艣膰 przez ca艂y okres聽 eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania 艂adunku barwi膮cego (atramentu, tonera itd.).
 2. Produkty marki Black Point obj臋te s膮 pakietem Satysfakcji Gwarantowanej, co oznacza, 偶e firma Black Point gwarantuje pozytywne rozpatrzenie ka偶dej zg艂oszonej reklamacji przez Kupuj膮cego. Wyj膮tek stanowi膮:
  1. produkty obce (inny producent),
  2. produkty zu偶yte (zu偶ycie 艣rodka barwi膮cego),
  3. produkty mechanicznie uszkodzone.
 3. Produkty obj臋te s膮 pakietem opieki serwisowej. Black Point gwarantuje聽 szybk膮 wymian臋 produktu wadliwego na nowy lub zwrot pieni臋dzy w przypadku ka偶dej uznanej reklamacji.
 4. Black Point gwarantuje zwrot koszt贸w naprawy/wymiany urz膮dzenia (drukarki), w przypadku szkody spowodowanej u偶yciem produkt贸w marki聽 Black Point.

搂 6 Prawo odst膮pienia

 1. Konsument nabywaj膮cy Produkt w Sklepie ma mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawartej ze Sprzedaj膮cym umowy sprzeda偶y w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia koszt贸w innych ni偶 bezpo艣rednie koszty zwrotu. Prawo odst膮pienia, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, mo偶e zosta膰 wykonane poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia na pi艣mie lub drog膮 mailow膮 przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku zrealizowania prawa odst膮pienia Sprzedaj膮cy zwr贸ci Konsumentowi wszelkie dokonane p艂atno艣ci w tym koszty dostawy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego) niezw艂ocznie, a nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyrazi艂 zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 3. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odst膮pienia Konsument zwr贸ci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odst膮pienia. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

搂 7 Reklamacje

 1. Reklamacje b臋d膮 rozpoznawane w kolejno艣ci ich wp艂ywania w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 2. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o dodatkowe wyja艣nienia, dokumenty lub weryfikacj臋 przebiegu zdarzenia podlegaj膮cego reklamacji.
 3. Po rozstrzygni臋ciu reklamacji Sprzedaj膮cy poinformuje sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uwzgl臋dnieniu.
 4. W stosunku do Konsumenta Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia Produkt贸w bez wad.
 5. Sprzedaj膮cy odpowiada wobec Konsument贸w za wady Produkt贸w na zasadach dotycz膮cych r臋kojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupuj膮cych nie b臋d膮cych Konsumentami przepis贸w art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje si臋.
 6. Reklamacja powinna zawiera膰:
  1. oznaczenie osoby reklamuj膮cej, 偶e wskazaniem niezb臋dnych danych identyfikuj膮cych, w tym adresu mailowego (nie nale偶y przesy艂a膰 has艂a);
  2. oznaczenie Produktu, kt贸rego dotyczy reklamacja i wyczerpuj膮ce wskazanie na czym polega nieprawid艂owo艣膰.
 7. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedaj膮cy wezwie reklamuj膮cego do ich uzupe艂nienia.
 8. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedaj膮cy mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o dodatkowe wyja艣nienia, dokumenty lub weryfikacj臋 przebiegu zdarzenia podlegaj膮cego reklamacji.
 9. W terminie 14 dni od z艂o偶enia reklamacji zawieraj膮cej wszystkie niezb臋dne dane, Sprzedaj膮cy ustosunkuje si臋 do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego post臋powania poczt膮 elektroniczn膮 lub innym to偶samym kana艂em.
 10. Sprzedaj膮cy do艂o偶y stara艅, by reklamacje by艂y rozpatrywane bez zb臋dnej zw艂oki.
 11. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ust臋pie, U偶ytkownik b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z drogi s膮dowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszcze艅 lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozas膮dowych sposob贸w reklamacji, w szczeg贸lno艣ci mediacji i sta艂ego s膮du polubownego prowadzonego przez w艂a艣ciwe jednostki Inspekcji Handlowej, a tak偶e uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony w艂a艣ciwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsument贸w (przy czym Sprzedaj膮cy nie ma obowi膮zku wyra偶enia zgody na zastosowanie pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania reklamacji). Dok艂adne informacje na temat mo偶liwo艣ci zastosowania procedur pozas膮dowych mog膮 by膰 dost臋pne m.in. w siedzibach w艂a艣ciwych organ贸w (miejskich i powiatowych rzecznik贸w praw konsumenta, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a tak偶e na stronach internetowych Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (https://www.uokik.gov.pl/).

搂 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, przetwarzanych w zwi膮zku z zawarciem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz um贸w sprzeda偶y w sklepie internetowym blackpoint.pl zgodnie z rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), dalej: RODO jest Black Point S.A. z siedzib膮 przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wroc艂awskie, 55-040 Kobierzyce.
 2. Administrator danych powo艂a艂聽Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt贸rym kontakt jest mo偶liwy pod adresem e-mail:聽iodo@blackpoint.pl.
 3. Dane osobowe wykorzystywane s膮 w momencie dokonania rejestracji w Konta. Przes艂ane w ten spos贸b dane obejmuj膮 swoim zakresem: imi臋, nazwisko, adres u偶ytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowo艣膰, kod pocztowy, ulic臋, numer domu.
 4. Przetwarzanie danych realizowane jest wy艂膮czenie w zakresie i celu zwi膮zanym ze sprzeda偶膮, a nast臋pnie wysy艂k膮 zakupionych produkt贸w oraz w zwi膮zku z dzia艂aniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.
 5. Podanie danych, o kt贸rych mowa wy偶ej jest niezb臋dne do realizacji powy偶szych cel贸w.
 6. Dane osobowe Klienta b臋d膮 przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  • niezb臋dno艣ci do wykonania umowy lub do podj臋cia dzia艂a艅 przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zakup贸w - sk艂adania zam贸wie艅 oraz w celu wype艂nienia uprawnienia konsumenta do odst膮pienia od umowy sprzeda偶y;
  • obowi膮zku prawnego w zwi膮zku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zg艂oszonych reklamacji;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odr臋bnie dla celu:
   • kontaktu, udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
   • dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest mo偶liwo艣膰 dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • obowi膮zku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wype艂niania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym przepis贸w o rachunkowo艣ci oraz obowi膮zk贸w podatkowych.
 7. Za wyra藕n膮, odr臋bnie udzielon膮 zgod膮 Black Point mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w celach marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w i us艂ug oraz przesy艂ania informacji handlowych 艣rodkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.
 8. Black Point zapewnia, 偶e ka偶da ze zg贸d jest dobrowolna i mo偶e by膰 w ka偶dej chwili odwo艂ana. Wystarczy wys艂a膰 tak膮 informacj臋 na adres e-mail:聽iodo@blackpoint.pl.
 9. Do realizacji zam贸wienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 10. Dane osobowe Klienta b臋d膮 przechowywane聽w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynosz膮cy 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku zwi膮zany z umow膮 zawart膮 w Sklepie. W pozosta艂ym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe b臋d膮 przechowywane tak d艂ugo, jak istnie膰 b臋dzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymaga艂yby d艂u偶szego okresu ich przechowywania. Ponadto dane b臋d膮聽przechowywane do czasu realizacji zwrotu p艂atno艣ci za zakupiony towar oraz do czasu ustania obowi膮zk贸w przechowywania dokument贸w podatkowych. Z ko艅cem okresu przechowywania dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.
 11. Przekazane Black Point dane osobowe nie s膮 udost臋pniane, sprzedawane ani u偶yczane podmiotom trzecim, chyba 偶e dzieje si臋 to w przypadku:

  a) wyra藕nej zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
  b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepis贸w prawa.

 12. W niekt贸rych sytuacjach Black Point ma prawo przekazywa膰 dane osobowe Klienta, je艣li b臋dzie to konieczne do realizacji sprzeda偶y lub rozparzenia reklamacji. Black Point b臋dzie przekazywa膰 dane wy艂膮cznie trzem grupom: osobom upowa偶nionym przez Black Point, tj. pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych, aby wykonywa膰 swoje obowi膮zki, podmiotom przetwarzaj膮cym, kt贸rym Black Point zleci realizacj膮 zada艅, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, kt贸rej zleca dostaw臋, bankom, PayPro Sp贸艂ka Akcyjna.
 13. Dane osobowe nie s膮 przetwarzane聽w spos贸b zautomatyzowany, w tym nie s膮 profilowane.
 14. Dane osobowe nie s膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji mi臋dzynarodowych
 15. Klientowi przys艂uguje prawo聽偶膮dania dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku okre艣lonych przepisami prawa Klientowi przys艂uguje prawo 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych, 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klientowi przys艂uguje r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, gdy uzna, 偶e Administrator danych (Sprzedaj膮cy) naruszy艂 przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych.
 16. Z uwagi na fakt, dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Administratora do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przys艂uguje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Klienta.
 17. Wszelkie pozosta艂e informacje w zakresie Administratora danych osobowych, cel贸w przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane b臋d膮 przechowywane oraz o prawach podmiotu kt贸rego dane dotycz膮 zosta艂y szczeg贸艂owo wskazane w Polityce prywatno艣ci (dokument dost臋pny jest w zak艂adce Polityka prywatno艣ci na stronie Serwisu Internetowego).

搂 9 Dodatkowe zastrze偶enia prawne

 1. Zawarto艣膰 i struktura Serwisu chronione s膮 prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczeg贸lno艣ci wykorzystywanie umieszczonych na stronie materia艂贸w i tekst贸w (, jak r贸wnie偶 ich fragment贸w oraz zdj臋膰, grafik, rysunk贸w, map, plan贸w i film贸w w celach innych ni偶 wyra藕nie dopuszczone przez ustaw臋 lub Regulamin bez zgody Sprzedaj膮cego jest zabronione.
 2. Sprzedaj膮cy zastrzega, 偶e zdj臋cia Produkt贸w zamieszczone w Serwisie s膮 jedynie przyk艂adowe i s艂u偶膮 prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produkt贸w. R贸偶nice wynikaj膮ce z indywidualnych ustawie艅 urz膮dzenia U偶ytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mog膮 stanowi膰 podstawy do reklamacji Produkt贸w.
 3. Tre艣ci widniej膮ce w Sklepie (w tym opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny Produkt贸w) nie stanowi膮 oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do sk艂adania ofert okre艣lone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z zastrze偶eniem pkt. 8.15. poni偶ej.
 5. Wymagania techniczne niezb臋dne do przegl膮dania Sklepu i wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Sprzedaj膮cy, wymagane s膮:
  1. urz膮dzenie pozwalaj膮ce na przegl膮danie witryn internetowych z dost臋pem do Internetu, minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu w jakiej dost臋p do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;
  2. zaktualizowana przegl膮darka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. w艂膮czona obs艂uga cookies, a tak偶e zainstalowane odpowiednie dodatki do przegl膮darki pozwalaj膮ce na obs艂ug臋 Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponent贸w Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalacj臋;
  4. wy艂膮czone oprogramowanie blokuj膮ce wykonywanie powy偶szych skrypt贸w;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6. informacje przekazywane przez Sprzedaj膮cego, w tym Regulamin, mog膮 by膰 udost臋pniane w formacie *.pdf. Do ich przegl膮dania niezb臋dne jest zainstalowanie programu pozwalaj膮cego na otwarcie tych plik贸w np. Adobe Acrobat Reader.
 6. Zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje z chwil膮 zarejestrowania Konta przez osob臋 korzystaj膮c膮 ze Sklepu lub r贸wnocze艣nie ze z艂o偶eniem Zam贸wienia bez konieczno艣ci rejestracji.
 7. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 jest zawarta na czas nieoznaczony i mo偶e zosta膰 rozwi膮zana na zasadach okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa, jak r贸wnie偶 鈥 w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowi膮zuj膮ce przepisy 鈥 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia o rozwi膮zaniu umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 na dane Sprzedaj膮cego wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu.

搂 10 Odpowiedzialno艣膰 wobec os贸b nieb臋d膮cych Konsumentami

 1. Sprzedaj膮cy nie mo偶e zagwarantowa膰 pe艂nej ci膮g艂o艣ci dzia艂ania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dost臋pno艣ci dla Klient贸w, kt贸re mog膮 by膰 spowodowane czynnikami wewn臋trznymi zwi膮zanymi z rozbudow膮 Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewn臋trznymi, na kt贸re Sprzedaj膮cy nie ma wp艂ywu, w tym przerwom w dost臋pno艣ci Serwisu spowodowanym dzia艂aniem si艂y wy偶szej.
 2. Wobec os贸b nieb臋d膮cych Konsumentami Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci r贸wnie偶 za:
  1. ewentualne szkody oraz utracone przez Klienta korzy艣ci spowodowane bezpo艣rednio lub po艣rednio dzia艂aniem, nie dzia艂aniem lub te偶 b艂臋dnym dzia艂aniem Serwisu;
  2. niedzia艂anie lub nienale偶yte dzia艂anie Serwisu na urz膮dzeniu Klienta niespe艂niaj膮cym wymaga艅 technicznych;
  3. niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie us艂ug przez operator贸w telekomunikacyjnych, z kt贸rymi Klient zawar艂 odpowiednie umowy;
  4. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Klienta;
  5. przerwy w dzia艂aniu Serwisu, zar贸wno za te spowodowane czynnikami zewn臋trznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewn臋trznymi;
  6. przerwy w dzia艂aniu Serwisu wynikaj膮ce z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprz臋tu, oprogramowania lub 艂膮czy telekomunikacyjnych (system贸w teleinformatycznych), kt贸rych utrzymanie nie le偶y w gestii Sprzedaj膮cego;
  7. utrat臋 danych spowodowan膮 awari膮 sprz臋tu, serwis贸w informatycznych lub te偶 innymi okoliczno艣ciami niezale偶nymi od Sprzedaj膮cego;
  8. brak mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia us艂ug przez Sprzedaj膮cego z przyczyn technicznych zaistnia艂ych po stronie zewn臋trznych dostawc贸w serwis贸w, z kt贸rych Sprzedaj膮cy korzysta przy realizacji us艂ug, w tym w szczeg贸lno艣ci operator贸w p艂atno艣ci elektronicznych;
  9. umieszczone w Serwisie tre艣ci oraz materia艂y, a w szczeg贸lno艣ci o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodz膮ce od Sprzedaj膮cego.

搂 11 Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszelkie prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do nazw produkt贸w oferowanych przez Sprzedawc臋, wzorc贸w, formularzy, zdj臋膰 nale偶膮 wy艂膮cznie do Black Point S.A. z siedzib膮 w Bielanach Wroc艂awskich. Korzystanie z nich nast臋powa膰 mo偶e wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Dokonywanie zam贸wie艅 w formie e-mail lub te偶 przesy艂anie korespondencji uwa偶a si臋 za skuteczne tak偶e wtenczas, gdy z艂o偶one zosta艂y bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Klienci s膮 艣wiadomi, 偶e korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog臋 elektroniczn膮, ze wzgl臋du na publiczny charakter sieci Internet, wi膮偶e si臋 z zagro偶eniem pozyskiwania i modyfikowania danych Kupuj膮cych przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosowa膰 艣rodki techniczne, kt贸re b臋d膮 minimalizowa膰 wskazane zagro偶enia, co obejmuje m.in. stosowanie firewalli, program贸w antywirusowych i chroni膮cych to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z sieci.
 4. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 5. Prawem obowi膮zuj膮cym jest wy艂膮cznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, r贸wnie偶 w stosunku do partner贸w zagranicznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 380 z p贸藕n.zm.)oraz innych obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 7. Je艣li kt贸rekolwiek z postanowie艅 Regulaminu jest lub stanie si臋 nieskuteczne, nie narusza to skuteczno艣ci pozosta艂ych postanowie艅. Cz臋艣膰 t臋 nale偶y interpretowa膰 w taki spos贸b, by by艂a zgodna z prawem w艂a艣ciwym i odzwierciedla艂a intencje Sprzedawcy w dokonaniu danego zapisu.
 8. Tre艣膰 Regulaminu mo偶e zosta膰 zmieniona, o czym Kupuj膮cy zostanie poinformowany. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Kupuj膮cy powinien zaprzesta膰 realizacji zam贸wie艅 pod rygorem uznania, i偶 akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Je艣li Kupuj膮cy w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje si臋, 偶e zaakceptowa艂 Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
 9. Wszelkie spory mog膮ce wynikn膮膰 na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga膰 b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.06.2021 r.
pixel